Ulice i trgovi

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Borongaj aerodrom (cijela) 1-9B 4-16A
Borongajska cesta (dio) 53-81C  
Brckovljanska ulica (cijela) 1-15A 6-8
Prikrajska ulica (cijela) 3-17 2-14
Ravenska ulica (cijela) 3-21 6-36
Šetalište Vesne Parun (cijela - bez kbr)    
Ulica Ante Jakšića (cijela) 1-67 2-36
Ulica Antuna Branka Šimića (cijela) 1-25 2-28
Ulica Dinka Šimunovića (cijela) 1-29 6-22
Ulica Hanibala Lucića (cijela) 1-27 2-30
Ulica Janka Leskovara (cijela) 1-27 2-28
Ulica Jure Kaštelana (cijela) 1-19 2-26
Ulica Ksavera Šandora Gjalskog (cijela) 1-39 2-90
Ulica Milana Begovića (cijela) 1-21 2-22
Ulica Milana Pavelića (cijela) 1-35 2-12
Ulica Vladimira Vidrića (cijela) 1-41 2-46