Ulice i trgovi

Mjesni odbor obuhvaća sljedeće ulice grada Zagreba:

 

Borongaj aerodrom, Brckovljanska ulica, Prikrajska ulica, Ravenska ulica, Ulica Ante Jakšića, Ulica Jure Kaštelana, Ulica književnika Milana Begovića (Milana Begovića), Ulica književnika Antuna Branka Šimića (Antuna Branka Šimića), Ulica književnika Dinka Šimunovića (Dinka Šimunovića), Ulica književnika Hanibala Lucića (Hanibala Lucića), Ulica književnika Janka Leskovara (Janka Leskovara), Ulica književnika Ksavera Šandora Gjalskog (Ksavera Šandora Gjalskog), Ulica književnika Vladimira Vidrića (Vidrićeva), Ulica Milana Pavelića, Borongajska cesta (53 – 81C), Šetalište Vesne Parun (cijela – bez k.br.).