Ulice i trgovi

Mjesni odbor obuhvaća sljedeće ulice grada Zagreba:

 

Bachova ulica, Benešićeva ulica, Miletićeva ulica, Sachsova ulica, Strozzijeva ulica, Ulica Augusta Cilića, Ulica Dubravka Dujšina, Ulica Janka Rakuše, Ulica Joze Laurenčića, Ulica Milke Trnine, Avenija Marina Držića (89 - 89A), Gavellina ulica (1 - 3 i 2 - 32), Savica I. (3), Slavonska avenija (8) (od Avenije Marina Držića do Savice I. - južna strana), Ulica Frana Krste Frankopana (3 - 5) (cijela neparna strana).