Ulice i trgovi

Budaševska ulica, Bukevjanska ulica, Buševačka ulica, Capraška ulica, Čičanska ulica, Dvorska ulica, Farkašićka ulica, Galdovska ulica, Gustelnička ulica, Hrastelnička ulica, Jazvenička ulica, Kuševačka ulica, Lekenička ulica, Letovanićka ulica, Majstorska ulica, Matijevička ulica, Miševečka ulica, Mraclinska ulica, Obrtnička ulica, Orlanska ulica, Poduzetnička ulica, Pokupska ulica, Rakitovečka ulica, Savica I. (1 – 1A, 7 – 155 i 2 – 104), Savica II., Šegrtska ulica, Šiljakovinska ulica, Španovička ulica, Trgovačka ulica, Ulica Bože i Nikole Bionde, Ulica Dane Duića, Ulica Davora Zbiljskog, Ulica grada Chicaga, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Ulica Zdeslava Turića, Velikogorička ulica, Žažinska ulica, Avenija Marina Držića (91 - 107), Gavellina ulica (40), Radnička cesta (178 - 208/1) od Slavonske avenije do k.br 208 - zapadna strana, Slavonska avenija (10) od Savice I. do Radničke ceste - južna strana, Vrtni put (4 - 4A i 32 - 40), Prilaz Safveta – bega Bašagića (cijela – bez k.br.), Ulica Frana Krste Frankopana (dio - bez k.br., cijela parna strana).