Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Stenjevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17)
.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 20. srpnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća: Juri Šariću i Ivanu Maduniću (HDZ), Vladimiru Ferdeljiju (NLSŠ – HSLS – HKS), Danijeli Pustahija Musulin (SDP -  HNS - HSU), Marku Sladoljevu (MOST) i Ivanu Pernaru (Živi zid) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju: Zdravko Barešić, Domagoj Duvančić, Anita Bešić, Davor Stanković, Antonela Konjevod i Ana Tomić.
 
Članovi Vijeća su:

 • ŽELJKO JEGER, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti
 • ZDRAVKO BAREŠIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 • VLADIMIR ANDRIĆ
  NLSŠ – HSLS – HKS
 • ANITA BEŠIĆ
  NLSŠ – HSLS – HKS
 • ANA BORČIĆ
  SDP – HNS – HSU
 • STIPE ČULAR, dr.med.
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 • DOMAGOJ DUVANČIĆ
  HDZ
 • DOMINKO FILIPOVIĆ, dipl. theol.
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti
 • SLAVEN IMRE
  SDP – HNS - HSU
 • ANTONELA KONJEVOD
  MOST
 • VLADO KOVAČEVIĆ
  HDZ
 • MARKO MILANOVIĆ LITRE
  NLSŠ – HSLS – HKS (predstavlja HKS)
 • GORDANA OSMAN
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista - Reformisti
 • TOMISLAV PALAC, bacc.crim.
  MOST
 • DAVOR STANKOVIĆ
  SDP – HNS - HSU
 • MOJMIR ŠOIĆ
 • SDP – HNS - HSU
 • ZORAN ŠPLAJT
  HDZ 
 • ANA TOMIĆ
  Živi zid
 • IVAN ZELENIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad