Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima sedam članova.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:
 
ZRINKA PIVČEVIĆ, predsjednica
HDZ
DAMIR PUKLJAK, potpredsjednik
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
SLAVEN BAKOVIĆ
HDZ
DALIBOR DRNDELIĆ
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
PERO IVANČIĆ
MOST
MAJA MERKAŠ
SDP – HNS
BRANIMIR MILČEC
NLSŠ – HSLS