clanak False

1. Mjesni odbor "Antun Mihanović"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Drenovačka ulica 4;
telefon: 309 50 32

e-pošta: mo_a.mihanovic@zagreb.hr

 

Površina: 45,96 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.200