clanak False

1. Mjesni odbor "August Cesarec"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Tkalčićeva ulica 33;
telefon: 481 37 20

e-pošta: mo_a.cesarec@zagreb.hr


 

Površina: 26,69 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.523