clanak False

1. Mjesni odbor Blato

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Karlovačka cesta 195b;
telefon: 619 04 82
e-pošta: mo_blato@zagreb.hr

 

Površina: 670,07 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.553