clanak False

1. Mjesni odbor Bukovac

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, VIII. Požarinje 2a;
telefon: 

e-pošta: mo_bukovac@zagreb.hr 

Površina: 182,33 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 6.859