clanak False

1. Mjesni odbor Buzin

19.04.2017.

Sjedište: Buzin, Buzinska cesta 20;
telefon: 660 84 61
e-pošta: mo_buzin@zagreb.hr

 

Površina: 347,9 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.076