clanak False

1. Mjesni odbor Čulinec

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica badema 2a;
telefon: 285 01 38
e-pošta: mo_culinec@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava. 

 

Površina: 57,82 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.009