clanak False

10. Mjesni odbor Odranski Obrež

19.04.2017.

Sjedište: Odranski Obrež, Obreška cesta 117;
telefon: 6538-023
e-pošta: mo_o.obrez@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica. 

 

Površina: 1.599,14 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.435