clanak False

10. Mjesni odbor Remete

Sjedište: Zagreb, Vinec 1;
telefon: 244 60 46
e-pošta: mo_remete@zagreb.hr

 

Površina: 295,75 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 5.572