clanak False

10. Mjesni odbor Remete

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Vinec 1;
telefon: 244 60 46
e-pošta: mo_remete@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 295,75 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 5.572