clanak False

10. Mjesni odbor "Stjepan Radić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Hercegovačka ulica 111;
telefon: 375 54 63

e-pošta: mo_s.radic@zagreb.hr

 

 

Površina: 191,57 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.957