clanak False

10. Mjesni odbor Trnjanska Savica

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Vladimira Ruždjaka 21;
telefon: 604 38 62

e-pošta: mo_t.savica@zagreb.hr

 

Površina: 76,8 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.449