clanak False

10. Mjesni odbor Trnjanska Savica

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Vladimira Ruždjaka 21;
telefon: 604 38 62

e-pošta: mo_t.savica@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trnje, Ulica grada Vukovara 56a/III. kat, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 76,8 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.449