clanak False

11. Mjesni odbor Ružmarinka

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ružmarinka 21;
telefon: 230 20 29
e-pošta: mo_ruzmarinka@zagreb.hr

 

Površina: 25,85 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.961