clanak False

11. Mjesni odbor Ružmarinka

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ružmarinka 21;
telefon: 230 20 29
e-pošta: mo_ruzmarinka@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 
 

Površina: 25,85 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.961