clanak False

11. Mjesni odbor Šalata

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Milana Šufflaya 2;
telefon: 460 99 48

e-pošta: mo_salata@zagreb.hr

 

 

Površina: 64,09 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.824