clanak False

12. Mjesni odbor Gajišće

19.04.2017.

Sjedište: Sesvete, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11;
telefon:

e-pošta: mo_gajisce@zagreb.hr

 

Površina: 266,53 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.756