clanak False

12. Mjesni odbor Trpuci

19.04.2017.

Sjedište: Donji Trpuci, Trpučanska cesta 28;
telefon: 621 36 63
e-pošta: mo_trpuci@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica. 

 

Površina: 1.362,8 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 515