clanak False

12. Mjesni odbor Tuškanac

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Jabukovac 28;
telefon: 483 43 93

e-pošta: mo_tuskanac@zagreb.hr

 

 

Površina: 129,44 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.455