clanak False

13. Mjesni odbor Savski gaj

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Remetinečka cesta 79;
telefon: 655 04 80
e-pošta: mo_savski.gaj@zagreb.hr

 

Površina: 71,37 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 5.113