clanak False

15. Mjesni odbor Sveta Klara

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Mrkšina ulica 40a;
telefon: 657 06 25
e-pošta: mo_sveta.klara@zagreb.hr

 

Površina: 550,04 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 9.560