clanak False

1708-2017-EMV Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti Grada Zagreba

20.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 1708-2017-EMV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 1708-2017-EMV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


27.12.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi - Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 1708-2017-EMV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 1708-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje. 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima