clanak False

2. Mjesni odbor "Bruno Bušić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Ante Jakšića 29a;
telefon: 232 10 49
e-pošta: mo_b.busic@zagreb.hr

 

Površina: 68,7 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.571