clanak False

2. Mjesni odbor Ciglenica

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Selska cesta 44;
telefon: 3643-255

e-pošta: mo_ciglenica@zagreb.hr

 

Površina: 71,45 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.675