clanak False

2. Mjesni odbor Cvjetno naselje

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Aleja Vlade Antolića 2;
telefon:

e-pošta: mo_c.naselje@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trnje, Ulica grada Vukovara 56a/III. kat, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 92 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.785