clanak False

2. Mjesni odbor Demerje

19.04.2017.

Sjedište: Demerje, Demerska ulica 33;
telefon: 657 84 06
e-pošta: mo_demerje@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica.

 

Površina: 1.022,74 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 721