clanak False

2. Mjesni odbor "Dinko Šimunović"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Armina Šrapca 12;
telefon: 231 54 91

e-pošta: mo_d.simunovic@zagreb.hr 
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

Površina: 53,94 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.982