clanak False

2. Mjesni odbor Donja Dubrava

19.04.2017.

Sjedište (privremeno): Zagreb, Vrpoljska 10;
telefon:
e-pošta: mo_d.dubrava@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava. 

 

Površina: 70,81 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.320