clanak False

2. Mjesni odbor Dugave

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Mateja 93;
telefon: 668 48 26
e-pošta: mo_dugave@zagreb.hr

 

Površina: 85,02 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 10.492