clanak False

2. Mjesni odbor Gornje Vrapče

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Severa 1;
telefon: 348 77 27

e-pošta: mo_g.vrapce@zagreb.hr

 

Površina: 1009,59 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.469