clanak False

2. Mjesni odbor Gornji grad

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Opatička ulica 16;
telefon: 485 16 39

e-pošta: mo_gornji.grad@zagreb.hr

 

 

Površina: 79,82 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.605