clanak False

2. Mjesni odbor Markuševec

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Trg svetog Šimuna 5;
telefon: 457 42 00
e-pošta: mo_markusevec@zagreb.hr

 

Površina: 2695,86  ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 6.302