clanak False

2. Mjesni odbor "Matija Gubec"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Lermanova ulica 51;
telefon: 4833 497
e-pošta: mo_m.gubec@zagreb.hr

 

Površina: 32,28 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.668