clanak False

22. listopada otvorene ponude pristigle na natječaj za postavljanje pokretnih naprava

25.10.2021.

Ponude pristigle u javnom natječaju za postavljanje pokretnih naprava za ovogodišnji Advent otvorene su petak, 22. listopada na Zagrebačkom velesajmu.
Valjanost pristiglih ponuda trenutno se provjerava, a rezultati će biti objavljeni uskoro. 

Naime, sukladno zakonskoj proceduri, nakon otvaranja ponuda, na prvoj sljedećoj sjednici Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje utvrđuje najpovoljniju ponudu i podnosi prijedlog gradonačelniku o izboru najpovoljnije ponude u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će zaključkom odbaciti dok će ponude koje ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, odbiti zaključkom. 

Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, zaključkom dodjeljuje lokaciju – mjesto za postavljanje pokretne naprave najpovoljnijem ponuditelju, koji se dostavlja svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

Na zaključak kojim se dodjeljuje lokaciju – mjesto za postavljanje pokretne naprave najpovoljnijem ponuditelju, može se gradonačelniku izjaviti prigovor u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka. 
Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana izbora najpovoljnije ponude.