clanak False

3. Mjesni odbor Dobri Dol

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Dobri dol 49;
telefon: 234 67 69
e-pošta: mo_dobri.dol@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 67,35 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.443