clanak False

3. Mjesni odbor "Dr. Ante Starčević"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Dragutina Golika 44;
telefon: 366 64 11
e-pošta: mo_a.starcevic@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Park Stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 89,02 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 6.776