clanak False

3. Mjesni odbor Dragonožec

19.04.2017.

Sjedište: Donji Dragonožec, Donjodragonoška cesta 30;
telefon: 625 02 01
e-pošta: mo_dragonozec@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica.

 

Površina: 1.036,59 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 872