clanak False

3. Mjesni odbor Gornji Stenjevec

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Dubravica 109a;
telefon: 347 32 63

e-pošta: mo_g.stenjevec@zagreb.hr

 

Površina: 468,48 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.312