clanak False

3. Mjesni odbor Hrelić

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Mateja 93;
telefon: 
e-pošta: mo_hrelic@zagreb.hr

 

Površina: 159,09 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.805