clanak False

3. Mjesni odbor "Ivan Mažuranić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Vrpoljska ulica 10;
telefon: 
e-pošta: mo_i.mazuranic@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava. 

 

Površina: 50,83 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.587