clanak False

3. Mjesni odbor Jarun

Sjedište: Zagreb, Hrgovići 57a;
telefon: 383 28 15
e-pošta: mo_jarun@zagreb.hr

 

Površina: 398,06 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 12.149