clanak False

3. Mjesni odbor Kanal

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Dubravkin trg 4
telefon:
e-pošta: mo_kanal@zagreb.hr


Površina: 77,25 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.411