clanak False

3. Mjesni odbor Stenjevec - jug

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Samoborska cesta 63;
telefon: 373 54 15
e-pošta: mo_stenjevec.jug@zagreb.hr

 

Površina: 824,34 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 7.898