clanak False

4. Mjesni odbor Dubec

19.04.2017.

Sjedište: Sesvete, Ulica Rudolfa Ivankovića 34;
telefon: 292 52 74

e-pošta: mo_dubec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Gornja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava.

 

Površina: 58,78 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.405