clanak False

4. Mjesni odbor Jakuševec

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Gata 1;
telefon: 6585 626
e-pošta: mo_jakusevec@zagreb.hr

 

Površina: 455,21 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.293