clanak False

4. Mjesni odbor Knežija

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Albaharijeva ulica 2;
telefon: 383 54 43
e-pošta: mo_knezija@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trešnjevka - jug, Park Stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 81,75 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 10.484