clanak False

4. Mjesni odbor Ljubljanica

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Dragutina Golika 44;
telefon: 366 64 11

e-pošta: mo_ljubljanica@zagreb.hr

 

Površina: 31,01 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.205