clanak False

5. Mjesni odbor Dubrava - središte

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Međugorska ulica 55;
telefon: 285 24 00

e-pošta: mo_dubrava.srediste@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Gornja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava.

 

Površina: 101,95 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 7.466