clanak False

5. Mjesni odbor Hrvatski Leskovac

19.04.2017.

Sjedište: Hrvatski Leskovac, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2;
telefon: 657 82 19
e-pošta: mo_hr.leskovac@zagreb.hr

 

Površina: 273,88 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.420